Edmun

Orlonzo's father

Description:
Bio:

Died around the time Orlonzo joined the Port Llast Militia.

Edmun

Aparioten Defonleios xorthan xorthan